Accueil > Stermania > Le Mot du Président > Voorwoord van de Voorzitter (12/2008)

Voorwoord van de Voorzitter (12/2008)

Publié: dimanche 18 janvier 2009, par Michel Possoz

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Op zondag 14 december was de feest pas voorbij dat enkele vrijwilligers hun medewerking verleenden om het podium van de Aula Toots op te ruimen en in zijn gewoonlijke toestand terug te brengen, alsook om de stoelen, de pupitters en de andere elementen van de versiering op te bergen.
Ik onderstreep dit feit want het is het zeggen waard : na ieder feest moet een ondankbaar werk geleverd worden en… de medewerkers zijn niet zo talrijk.

Ik zou heel bijzonder Wivina, haar ouders, haar broeders en vriendinnen willen bedanken. Ze hebben ons verrast met de vervaardiging, stuk per stuk, van de versiering van de pupitters met de logo van de “Ster”. Deze lange, precisievolle en geduldige arbeid werd op vrijwillige wijze en in het diepste geheim uitgevoerd. Onze muzikanten waren de eerste die verschoten wanneer ze de bekleding van hun pupitters ontdekten.

Het is nog deze familie die enkele jaren vroeger de doeken vervaardigde die de muren van het podium overdekken. De Harmonie in haal geheel is haar daarvoor dankbaar. Ik bedank eveneens van harte al diegenen die medegewerkt hebben aan het opstellen op 13 december, alsook aan het afbouwen en het opbergen op zondag 14 december ’s avonds. Wanneer de lichten gedoofd worden is het feest niet voorbij en het is een geluk dat de Chef Paul Schoovaerts dan op de efficiënte hulp van deze vrijwilligers mag rekenen.

Nu een woord over de prestaties van dit onvergetelijk weekeinde. Het was telkens een waar genoegen.
De Chef en zijn muzikanten stegen boven zichzelf uit, vooral bij deze gevaarvolle oefening der muzikale begeleiding van het repertorium van Mevrouw Chantal Câlin. Dit heeft het publiek zeer goed begrepen en heeft ze begroet men een warm applaus.

Wij hadden de eer onder onze luisteraars te mogen ontvangen : Mevrouw Doris Contet (weduwe van de Heer Henri Contet, tekstschrijver van het lied « Padam » en van vele andere, gewezen voorzitter van de SACEML), de Heer Bernard Miller (Parijse zanger) die ons de verrassing bracht met Chantal Câlin in duo te zingen, de Heer Bernard Marchois (voorzitter van de Vereniging der Vrienden van Edith Piaf en conservator van het Edith Piaf Museum), die alle drie speciaal uit Parijs gekomen waren, Mevrouw Mary Boduin (die de muziek en de tekst schreef van honderden successen van het Vlaamse chanson met onder andere “ Dag Vreemde Man “ en “Gelukkig zijn” van Ann Christy. Ook waren in ons midden onze twee Ere Ondervoorzitters de Heer Minister Guy Vanhengel met zijn echtgenote, de Heer Burgemeester Rudi Vervoort (vergezeld met bijna al zijn schepenen), de Heer Jean Demanet (Burgemeester van Sint Joost ten Noode) en zo veel andere mensen die ons altijd trouw blijven.

Ik ben ervan overtuigd dat iedere luisteraar in Mevrouw Chantal Câlin een grote dame van de chanson erkend zal hebben. De eenvoudige en uitmuntende manier waarop zij haar repertorium voorgesteld en vertolkt heeft waren eensluidend aan de oorsprong van de gelukwensen die ik bij het einde van het spektakel mocht ontvangen.
Bedankt, Mevrouw, wij wensen U het beste toe voor nieuwe successen.

Ook een dankwoord aan Mevrouw Suzy DIETS die ons charmeerde met het vertellen van een Brussels gedicht die de avonturen van een klein muisje vertelde en… voor haar schalkse uitnodiging om niet zoals het muisje te doen tijdens de pauze.

Ik wil vooral de kennissen en de kunst van Paul Schoovaerts onderstrepen in de opstelling van de programma’s die de Harmonie aanbiedt ter gelegenheid van iedere prestatie. CHEF, bedankt, en proficiat !

En om het jaar 2008 af te sluiten verplaatste de Harmonie zich op vrijdag 19 december naar Houdeng-Goegnies, uitgenodigd door de maatschappij « Centre Music Band » van La louvière. Opnieuw was dit een gelegenheid, voor de Chef en zijn muzikanten, op meerdere beurten toejuichingen te oogsten.
Ik wil niet nalaten Gilbert Vanden Berghe te bedanken voor al de vertalingen van de artikelen van dit driemaandelijks tijdschrift. Dit laat ons toe U een tweetalige Ster’Mania aan te bieden. Zonder zijn geprezen medewerking zou dit niet mogelijk zijn.

Ik bedank al onze sponsoren die op een uitgebreide wijze medegewerkt hebben voor de ondersteuning van de socio-culturele actie waaraan onze Harmonie zich besteedt sedert 1879 ! Ze houdt eraan hen te laten weten hoe deze steun gewaardeerd wordt.
Nu komt het jaar 2009 ! Het jaar van haar 130 jarig bestaan ! Ik druk mijn beste wensen uit opdat dit jaar in een klimaat vol met sereniteit, vreugde en succes zou verlopen.

En ik maak van de gelegenheid gebruik om aan allen, muzikanten en vrienden, mijn beste wensen van geluk, gezondheid en welzijn aan te bieden.

De Voorzitter

Répondre à cet article