Accueil > Stermania > Le Mot du Président > Voorwoord van de Voorzitter (12/2007)

Voorwoord van de Voorzitter (12/2007)

Publié: mercredi 30 janvier 2008, par Michel Possoz

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Eerst en vooral wil ik ons verontschuldigen voor de opgelopen vertragingen bij het opstellen van onze veertigste uitgave van STERMANIA.

Wij waren het slachtoffer van technische incidenten tijdens het drukken, en het was onmogelijk deze snel op te lossen. Het is gelukkig dat dit geen invloed heeft gehad op de verhuring van de beschikbare plaatsen voor de twee vertoningen van ons eindejaarsconcert.

Dank aan allen die ons veel genoegen maakten door hun aandachtvolle aanwezigheid ter deze gelegenheden die opgeluisterd waren door een uitmuntende kunstenares die U zonder twijfel verrukt heeft, Mevrouw LILIANE SAINT-PIERRE.

Maar wat kan men zeggen over de prestatie van onze muzikanten ? Nogmaals werd ze op meesterlijke wijze geleid door PAUL SCHOOVAERTS en dientengevolge, met een uitnemendheid die het resultaat is van een regelmatige aanwezigheid op de wekelijkse repetities.

Onze muzikanten hebben zeer goed bewezen dat ze bekwaan waren alle genres van muzikale uitdrukkingen aan te pakken en te verwezenlijken. Dit verheugt mij ten zeerste voor henzelf en voor hun talentvolle leider. Voor zo een gedrag wil ik ze van harte gelukwensen en hen er toe te voeren in deze weg verder te gaan.

Waarom zou ik ook gen andere reden van voldoening noemen ? Ik wil ik de medewerking van onze vrienden die altijd in de schaduw staan willen melden. Ze hebben het decor voor deze gelegenheid opgebouwd : veel inbeelding, veel handigheid en vooral veel toewijding. Mogen ze ook zeker zijn van mijn erkentelijkheid. Laten wij niet de klankinstallatie en de verlichting vergeten, ook belangrijke factoren die voor het welslagen van deze manifestatie bijgedragen hebben.

Ook een dankwoord voor Mevrouw SUZY DIETZ en de Heer ALAIN DRAPS, « Toneelvrienden » voor hun smaakvolle interventie.

Ook bedankt, charmante EVY, voor de duidelijke presentatie van het programma.

Het was ook met veel genoegen dat wij onder het publiek vertegenwoordigers van de Muziekfederatie van het Hoofdstedelijk Gewest hebben kunnen opmerken, alsook een belangrijke delegatie van zustervennootschappen.

Ook mogen wij de Gemeenteoverheden niet vergeten. Ook worden ze bedankt voor de geprezen steun die ze ononderbroken aan al onze Everse brengen. Over het ganse jaar ondersteunen ze de animatie van sociaal-culturele en sportactiviteiten in onze mooie Gemeente.

De Harmonie « DE STER » leeft bloeiend en heeft begrepen dat een objectief noodzakelijk is om te slagen : te weten waar men heen gaat, niet onderweg blijven slenteren en steeds streven naar welslagen in gemeenschap en solidariteit.

Het is in deze zin dat de « JONGE FANFARE » en « HARMONIE » geworden is en zich op zichtbare wijze in een concertenorkest ombouwt, om op de beste manier aan de smaak van het publiek te antwoorden.

Bij de start van dit jaar 2008, wil ik aan allen en aan uw gezinsleden en vrienden mijn beste gelukwensen brengen van voorspoed, gezondheid en gemeenschappelijke vrede.

Eugène MOREAU

Répondre à cet article