Accueil > Stermania > Le Mot du Président > Voorwoord van de Voorzitter (01/2007)

Voorwoord van de Voorzitter (01/2007)

Publié: jeudi 28 décembre 2006, par Michel Possoz

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Nog eens zijn wij aan het einde gekomen van een jaar vol afwisseling voor de Harmonie « DE STER », voor haar chef en voor haar muzikanten, die opnieuw overal gevraagd werden om met muziek locale, regionale, zelfs nationale gebeurtenissen te versieren.

U hebt, zowel de muzikanten als de luisteraars, kunnen deel nemen aan uitmuntende prestaties, met steeds gewijzigde programma’s. Dit hebt U te danken aan onze muzikaal directeur, de “CHEF”, Paul Schoovaerts.

Hij is wel een leider uit de duizend ! Hij beschikt over de kunst programma’s op te stellen met een gevarieerde inhoud die steeds aan de smaken van het publiek dat de Harmonie moet vermaken, voldoet.

Maar de Harmonie bestaat niet alleen uit muzikanten. Ze bestaat ook uit de verwanten.

Hiervan maakt U deel uit, beste lezers van Ster’mania. Dit tijdschrift bestaat dank zij uw bijdrage, maar ook dank zij de steun van onze trouwe adverteerders.

Ik wil ook diegenen niet vergeten die, jaar na jaar, de decors hernieuwen waarin de Harmonie ijvert tijdens de eindejaarsgalaconcerten. Ik wil in het bijzonder Valerie, Wivina en vooral Mevrouw Yvette VAN BOSSTRAETEN bedanken. Zij heeft niet geaarzeld haar woonplaats in naaiwerkplaats om te bouwen, teneinde de meters en meters stoffen samen te stikken die gediend hebben om de wanden van het podium te overdekken. BRAVO !

Ik richt mijn oprechte en liefdevolle dankwoorden voor deze zo geprezen hulp.

Ook mag ik hierbij de overheden van het Gemeentebestuur niet vergeten, en in het bijzonder de technicus Cyrille et de huisbewaarster Nicole van de Aula « TOOTS”.

Ook onze Muziekfederatie heeft recht op onze erkentelijkheid voor de positieve actie die ze bij de aangesloten verenigingen voert.

Helaas, zopas verloor ze, en wij ook, op onverwachte manier, haar Stichter Voorzitter, Arthur Heldenberg, waaraan wij hulde brengen in de volgende bladzijden.

De Harmonie heeft aan zijn collega’s en aan zijn weduwe haar respectvolle en oprechte blijken van deelneming medegedeeld.

Maar het leven gaat verder. Zo zullen wij nog de over de gelegenheid beschikken, zoals tijdens dit onvergetelijke weekeinde met mevrouw Sandra KIM, U talrijke mogelijkheden aan te bieden om U in ons midden te vermaken. U zult nog verder de inspanningen kunnen waarderen die onze Harmonie sedert 128 jaar levert in de sociaal culturele wereld ten voordele van de ganse bevolking van Evere.

Als laatste plicht wil ik U nog, dierbare lezer, in naam van de Harmonie en van mezelf, mijn BESTE EINDEJAARSWENSEN ALSOOK VOOR 2007 aan te bieden.

Répondre à cet article