Accueil > Musiciens > Ancien et traduction > Edouard DERAECK +

Mr 

Edouard DERAECK +

Publié: dimanche 26 décembre 2004, par Michel Possoz

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Ouderdom : geboren in Sint Pieters Woluwe,
op 4 maart 1924
Nationaliteit : Belg

- Ster : Waar en hoe ben je ermee gestart muziek te spelen ?

E.D : Mijn grootvader en zijn vijf zonen, waaronder mijn vader, waren muzikant bij de plaatselijke fanfare, en het was dus nogmaals dat ik met notenleer zou starten op de muziekschool van Sint Pieters Woluwe. Maar in deze school gaf men geen cursus voor blaasinstrumenten. Het was dus de chef van de fanfare die mij de alt saxofoon aanleerde. Later deden mijn ouders de financiële inspanning om een privé leraar aan te werven.

- Ster : Hoe heb je de STER leren kennen en sedert wanneer speel je daar ?

E.D : Ik heb mijn ganse muzikale activiteit in het midden van deze fanfare « DE EENDRACHT » te Sint Pieters Woluwe uitgeoefend. Op einde 1944, na de bevrijding en na het hervatten der activiteiten, werd ik aangeduid als ondermuziekdirigent. Ik heb deze taak vervuld tot in 1955. Dan heb ik op onverwachte wijze de weggevallen chef moeten vervangen. 2 of 3 maanden later hebben de muzikanten mij door geheime stemming als muziekdirigent gekozen.
Ik heb deze functie 10 jaar lang vervuld, tot in 1965. Wij hebben drie maal aan de provinciale tornooien deelgenomen, om van derde naar eerste divisie te gaan.. Maar mijn beroepsleven nam te veel tijd in beslag, ik ben is 1965 afgetreden.
Tot in 1996 heb ik geen muziek meer gespeeld, hetzij dus 31 jaar. Om plezier te doen aan mijn zoon en aan zijn drie kinderen die een instrument geleerd hadden en in de harmonie van Grez-Doiceau speelden, heb ik een tenor saxofoon gekocht en heb aan de activiteiten van deze harmonie deelgenomen. Mijn zoon en mijn kleinkinderen hebben dan niet meer gespeeld en ik heb er ook een einde aan gemaakt.
Het is toen dat ik mij de STER herinnerd heb en zijn uitstekende roem kwam opnieuw naar boven. Ook had ik een zeer goede relatie gehad met haar dirigent, Pierre Weemaels. Ik heb dan dadelijk contact opgenomen met Paul Schoovaerts die mij aan de pupiter aanvaard heeft

- Ster : Ik heb gehoord dat je muziek geschreven hebt. Is dat zo ?

E.D : Dat klopt. Ik heb muziek geschreven, onder anderen drie marsen met trom, klaroen en trompetten. Kleine pretentieloze werkjes. Ik heb nooit gezocht ze te laten uitgeven.

- Ster : Speel je in een andere groep ?

E.D:Ik speel in geen andere groep. Ik heb genoeg om mij bezig te houden

- Ster:Welke muziekstijl speel je of hoor je het liefst ?E.D : Ik luister graag naar klassieke muziek, in het bijzonder Mozart, wiens eenvoudigheid en charme mij zeer aantrekken. Ik luister ik graag naar piano : de romantieken, vooral Chopin en Liszt.Voor mij persoonlijk speel ik liever moderne muziek : swing, rock, in het kort de big band muziek van de jaren 1935 tot 1960 .

- Ster : Welke was je beroepsactiviteit ?

E.D : Mijn beroepsactiviteit ? Ik werkte 42 jaar in het OCMW in Sint Pieters Woluwe. Ik begon er als eenvoudige bediende en wen niveau per niveau gestegen tot secretaris, functie die ik 10 jaar lang bekleedde. Ik draag de titel van eresecretaris van het OCMW.

- Ster:Heb je kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen ?

E.D : Sedert 1991 ben ik weduwnaar. Ik heb drie kinderen : 2 meisjes en een jongen, 8 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.

- Ster:Spelen ze ook muziek ?

E.D : De drie kinderen van mijn zoon waren in de muziekacademie van Jodoigne : de 2 jongens speelden klarinet maar zijn ermee gestopt ; de dochter, uitstekende dwarsfluit, speelt nog af en toe wanneer ze tijd heeft maar haar studies als ingenieur laten haar weinig tijd over.

- Ster : Heb je andere hobbies ?

E.D : Sedert het overlijden van mijn echtgenote rij ik met de fiets, met 4 verschillende groepen, in principe drie keer per week. Wij leggen ritten af tussen 30 à 80 km. Ik leg zo 5.000 à 6.000 km per jaar af. Mijn echte hobby was, tot voor enkele jaren, hout bewerken. Een tafel of speelgoed voor de kinderen scheppen en bouwen was voor mij een echt vermaak. Spijtig genoeg kan ik het niet meer, omwille van mijn gezondheidstoestand.

- Ster : Als oudste muzikant van het orkest, welk bericht wens je aan onze jongere muzikanten door te geven ?

E.D : Ik zou graag hebben dat onze jonge muzikanten begrijpen dat de vreugdes en de emoties die wij voelen bij het uitvoeren van een muziekwerk des te sterker en gevoeliger zijn wanneer men zijn instrument goed kan bespelen. Daarvoor bestaat er maar een middel : werken, werken en nog werken. Echter, hierbij mag men niet vergeten dat genoegen en vermaak een deel van het leven zijn.

Muziek spelen is een onder deze genoegens.

Répondre à cet article