Accueil > Musiciens > De SMEDT Ludo

Mr

De SMEDT Ludo

Meise

Publié: mardi 8 avril 2003, par Michel Possoz

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Ouderdom : 54 jaar

Nationaliteit : BELG

Ster : Welk is je beroepsactiviteit ?

Ik ben industrieel ingenieur Openbare Werken. Ik werkte als burger van 1978 tot september 1992 voor het ministerie van Landsverdediging. Vooreerst heb ik meegewerkt aan de huisvesting van het Amerikaans Leger in België, projecten in Grobbendonk, Zutendaal, Florennes en andere plaatsen. Naderhand was ik als enige burger samen met mijn rechtstreekse militaire overste verantwoordelijk voor de nieuwe op te richten infrastructuur (torens, technische lokalen en bunkers) voor het volledig nieuw telecommunicatienetwerk van het Leger.
Vanaf september 1992 ben ik actief bij de intergemeentelijke samenwerkingsvennootschap (intercommunale) Haviland als projectcoördinator. Ons werkgebied is het arrondissement Halle – Vilvoorde. Mijn taak bestaat erin de diverse bouwprojecten of verkavelingen binnen de tijds- en financiële limiet af te werken zodat een nieuw project onder de sociale voorwaarden kan verkocht worden. Momenteel ben ik bezig met projecten in uitvoering te Overijse, Strombeek en Zemst.

Ster : Waar en hoe ben je begonnen muziek te leren en te spelen ?

Mijn ouders en grootouders waren lid van VOS – Beigem. Binnen de fanfare ben ik als enige in de familie vanaf mijn negende opgeleid in notenleer en instrument – BUGEL. Als aanmoediging heb ik van mijn nonkel een instrument gekregen.

Ster : Waarom en hoe heb je de trombone gekozen ?

Bij gebrek aan trombone in onze fanfare ben ik gestart met een trombone Sib met ventielen. Hierbij heb ik de FA-sleutel moeten aanleren. Bij de vervanging van onze toenmalige dirigent door een professionele ben ik op zijn aanraden overgeschakeld op schuiftrombone in UT. Na enkele lessen bij een collega trombonist heb ik door zelfstudie geraakt tot waar ik nu sta.

Ster : Bespeel je ook een ander instrument ?

Na het aanleren van een instrument - BUGEL heb ik nog een aantal jaren BARYTON gespeeld. 

Ster : Je hebt 1 zoon, speelt hij ook muziek ?

Mijn zoon Tom, volgde muziekschool in de muziekacademie van Meise. Als instrument koos hij voor BUGEL. Gezien de leerkracht notenleer ook dirigent was van het plaatselijk koor werd er nogal veel, voor hem teveel aandacht, besteed aan de zang. Hij kan hoegenaamd niet zingen. Zijn leraar koper, Joost De Ryckere, was over hem uiterst tevreden. Maar ja, het kon niet baten. Hij focuste zich dan maar op het voetbal.

Ster : Ben je niet triest dat hij niet samen met jou muziek speelt ?

Ik had graag gehad dat hij samen met mij muziek zou spelen maar het is zijn leven. Ondertussen heeft hij ook al zijn universitaire studies voltooid en is hij aan het werk als industrieel ingenieur elektro-mechanica – specialisatie automatisering. 
Sinds een aantal jaar woont hij samen met zijn vriendin. In februari 2009 verwachten ze hun eerste spruit - mijn eerste kleinkind.

Ster : Hoelang speel je al in ons midden ?en hoe is dat begonnen ?

Hoelang ik al in de Ster speel weet ik niet precies. Ik denk van 2002. Het lijkt mij al eeuwen, wat betekent dat ik er graag ben. Gerard VANRAES (Tuba) heeft mij gepolst om eerst bij Humbeek te komen spelen en naderhand is er ook met Gerard en Paul “De Ster” bij gekomen.

Ster : Waar speel je nog ?

Ik speel momenteel in Beigem, mijn moedermaatschappij “VOS – BEIGEM” waar ik naast muzikant ook al jaren secretaris ben.
Daarnaast speel ik nog in de KHSC van Humbeek en “De Ster” in Evere. 
 
Ster : Hoe voel je jezelf in ons midden, is dat veel verschillend van Harmonie tot Harmonie ?

Ik voel me heel goed bij “De Ster”. Er kan nog gelachen worden, maar als het ernstig moet kan dit ook. Het is voor de meesten nog altijd een hobby. Dit wil zeggen dat het aangenaam en plezant moet kunnen blijven maar met de gedachte van een zeker muzikaal niveau te halen.
Ik heb er wel veel spijt van dat mijn buur, Laurent, hopelijk maar tijdelijk en om wel te verstane privé redenen er de brui aan gegeven heeft. Maar ondertussen is Gerard opnieuw op post en zijn er nog trombones (Denis en Richard) bij gekomen.

Ster : Als de lezers dit artikel zullen lezen zal het eindejaarsconcert achter de rug zijn, hoe beleefd je de stress van de chef de laatste weken vooraf ?

Ik ken onze dirigent,Paul, nu al enige tijd. Ik vind dat Paul niet zo veel stress uitstraalt op de repetities, wat niet wil zeggen dat hijzelf niet gestresseerd is. Door terug naar de muziekschool te gaan”om te leren dirigeren » is dit ook misschien gebeterd.

Ster : Ben je ook nerveus met dit concert of niet meer of niet minder dan anders ?

Een gezonde stress is er altijd en moet er mijns inziens zijn.Ik heb de meeste stress in Beigem daar ik daar ook veel doe in de organisatie van de activiteit. In Humbeek en Evere beperk ik mij meestal uitsluitend tot het spelen van muziek, wat een heel andere benadering is.
 
Ster : Welk zijn de beste herinneringen tot nu toe ?

De beste herinneringen zijn de concerten in het Paleis van Schone Kunsten en op de Grote Markt te Brussel 

Ster : Welke muziekstijl luister je of speel je het liefst ?

Ik hou van alle stijlen. 

Ster : Welk boodschap zou je willen overbrengen naar de jonge muzikanten van het orkest ?

Woon regelmatig de herhalingen bij. Dit komt zowel u als de groep ten goede.
Individueel word je er veel sterker van en je bouwt je zelfvertrouwen op.
Voor de groep is het ook interessant daar de dirigent net voor een concert geen opmerkingen meer hoeft te maken over het samenspel.

Répondre à cet article