Accueil > Musiciens > DECLERCQ Remy

DECLERCQ Remy

Publié: mercredi 8 octobre 2014

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Ouderdom : 19 ans

Nationaliteit : BELGE

Erreur de traduction : Ster : Waar en hoe heb je muziek leren spelen ?
Ik leerde slagwerk wanneer ik acht en half jaar oud was op de academie van ‘s Gravenbrakel.

Ster : Waarom heb je slagwerk gekozen en welk is je loopbaan sedert je erop speelt ?
Ik heb slagwerk gekozen omdat ik een instrument wilde dat “beweegt”. Mijn keuze was goed vermits ik er nooit mee opgehouden heb.

Ster : Je ouders spelen ook muziek in onze harmonie, veroorzaakt dit geen probleem op het niveau van stress ?

Neen, op dit vlak is er geen stressprobleem, daar ik beter als zij speel, ze hebben dus niets te zeggen. (lacht)
Meer serieus gezegd, er is geen enkel probleem vermits wij in gezinskring sedert lang samen spelen bij andere gelegenheden zoals voor een dialectische groep (Waalse liederen) of voor het sociaal Kerstmaaltijd in ’s Gravenbrakel.

Ster : Bekleed de muziek een grote rol in jouw leven ?
Ja, ik speel elders als thuis drie keer per week en als ik thuis niet speel, dan speelt de radio. Daarbij is er niets beter dan Reggae om met goede stemming te studeren.

Ster : Speel je of heb je met andere harmonieorkesten gespeeld ?
Neen, ik heb nooit in een ander harmonieorkest gespeeld, maar ik speel wel in een rock groep, in een jazz groep bij de academie alsook in de gezinskring voor de gelegenheden hierboven vermeld.

Ster : Wat is daarbij verschillend met bij ons ?
De grote verschillen liggen bij het aantal muzikanten en de aanwezigheid van een chefalsook het repertorium, maar dit laat mij toe verschillende muzikale stijlen tegemoet te gaan en aldus polyvalent te worden.

Ster : Welke studies volg je ?
Ik studeerde één jaar als industrieel ingenieur bij de Helha te Bergen, maar dit beviel mij niet : ik voelde echt geen aantrek voor de domeinen die met dit beroep verbonden waren.
Nu studeer ik voor regent in wiskunde, dit staat me veel meer aan omdat ik altijd gewoon geweest ben mij met kleinere kinderen bezig te houden tijdens mijn 12 jaar scoutisme.

Ster : Heb je andere hobbies ?
Ik voelde mij altijd aangetrokken door wat het leger betreft. Daarom doe ik airsoft (airsoft in een spel die nabootsingen van vuurwapens gebruikt, en die bij middel van druklucht, drukgas of batterijen kogels van kunststof met 6 tot 8 mm dikte schiet)
Natuurlijk ben ik altijd meer dikwijls bij mijn lieveling en steeds minder lang op mijn Playstation.

Ster : Sedert hoe lang ben je in ons midden en hoe ben je daar aangekomen ?
Dat moet nu drie en een half jaar zijn, als ik mij niet vergis, en het is Jean René die mij voorgesteld had te komen proberen olmdat er geen slagwerker meer was. Ik was bang in een harmonie te vallen waar ik alleen 16 minuten lang kleine trom zou spelen zoals in het hierop volgende voorbeeld.

Boléro
Orkest

169 keren door de kleine trom herhaald (hetzij 4.056 slagen), deze twee maten ostinato geven aan de Bolero van Ravel zijn gelijke en onveranderende ritme.

Gelukkig was dit niet het geval en ik heb me onmiddellijk goed vermaakt omdat het repertorium der stukken dynamiek is en ik werd dadelijk hartelijk ontvangen bij dit groot gezin dat de Ster is.

Ster : Hoe beleefde je de eerste concerten ?
Als ik zeg dat ik geen stress had zou ik liegen, maar dit is een normale fase bij de eerste concerten door het feit dat de andere muzikanten van de ritmiek afhangen. Maar, van de chef of ikzelf, wie had de grootste stress ? (glimacht)

Ster : Hoe voel je jezelf in ons midden ?
Ik voel me perfect goed en veel meer op mijn gemak als in het begin.
Ik stel vast dat « De Ster » mij toegelaten heeft mijn luistervaardigheid en mijn lezen op zicht verbeterd heeft.
Nooit zal ik de “Welkom aan boord” en “Dank om gekomen te zijn” van de voorzitter voor en na iedere repetitie.

Ster : Zijn er een of meerdere concerten die meer in je geheugen gegraveerd blijven of zullen blijven ?
Ik zal het concert in Frankrijk (Port sur Saône), niet vergeten. Paul weet waarom…
De concerten in het buitenland geven de kans zich beter te kennen dan op de herhalingen, men vindt er een goede sfeer en ik zal altijd bereid staan om eraan deel te nemen, afgezien van de perioden van examens.

Ster : hoe leef je met de stress van de muziekdirigent voor een belangrijk concert ?
De versnelling van het tempo stoort me weinig.

Ster : Wat zou je willen zeggen aan de muzikanten van het orkest, jongeren en minder jongeren, of aan de muziekdirigent ?
Dank om een jongeling op deze belangrijke plaats op het slagwerk aanvaard te hebben en dank voor de prachtige stemming die op iedere woensdagavond heerst en die me ertoe neigt iedere keer terug te komen.

Ik dank u voor uw stiptheid op onze herhalingen, en hoop u nog lange jaren in ons midden te mogen begroeten.

Vertaling ; G. Vanden Berghe

Répondre à cet article