Accueil > Stermania > Le Mot du Président > Voorwoord van de Voorzitter (01/2010)

Voorwoord van de Voorzitter (01/2010)

Publié: vendredi 22 janvier 2010, par Michel Possoz

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Eens te meer, sta mij toe U te zeggen hoe gelukkig en fier ik ben over de resultaten die de Harmonie bekwam tijdens het vorige jaar, het jaar van haar 130ste verjaardag.

Ik wil in het bijzonder Mevrouw Christiane Verbelen bedanken voor haar efficiënte medewerking bij de verplaatsing onze Harmonie naar Clinge, in Nederland, ten gevolge van de uitnodiging die wij bekwamen van de Harmoie “Weldoen door Vermaak” die wij in Evere mochten ontvangen op 4 oktober jl.

Het concert eindigde door een gemeenschappelijke uitvoering, onder de leiding van Paul Schoovaerts en van Dirk Verholle.

Nog eens heeft het aanwezend zijnde publiek door zijn applaus deze prestatie toegejuicht.
De goede verstandhouding, bewezen door iedereen in alle omstandigheden ligt aan de bron van de cohesie waarmee onze muzikanten erin slagen om het publiek aan te trekken en te boeien tijdens elk concert.

Het jaar 2009 sloot zich af door ons traditioneel Galaconcert, verfraaid door de prestaties van onze guest stars, Nadia en Gene Summer.
Te dezer gelegenheid wil ik Mevrouw Ondervoorzitster Eliane Lepoivre-Daels bedanken, die mij op onverwachte wijze moest vervangen om ons publiek te ontvangen.

Ik wil ze vooral bedanken om mij gesuggereerd te hebben, mij door over de radio aan het Orkest en zijn chef te melden.
In gedachte was ik dus aanwezig op 19 en 20 december.
Het jaar 2009 was dus een « GRAND CRU ». Ik hoop van harte dat de Harmonie in de komende jaren nog meer schitterende en verdiende successen zal kennen.

Bedankt, Paul en muzikanten, maar ook al diegenen die voor hen achter de schermen werken.

Helaas kenden wij ondertussen minder aangename momenten.
Wij zijn bekommerd geweest over de gezondheidstoestand van enkele onder ons. Zo was het met Gilbert, de heer Jean, Pierrot en Paul. Gelukkig is dat ze dank zij hun wilskracht en moed, dit euvel hebben kunnen overwinnen en terug deze vitaliteit te vinden die wij altijd gekend hebben.

Spijtig ging het niet zo voor Michel Paternoster die wij op 2 januari naar zijn laatste verblijf vergezeld hebben. Met hem hebben wij een uitmuntende muzikant en een goede collega verloren. Michel, je zult altijd in onze gedachte blijven.

Ik hoop dat 2010 ons zal toelaten nieuwe muzikale of andere avonturen te beleven, om te beginnen met een uitstekende RACLETTE VALAISANNE op 6 februari ek., gevolgd door een dansavond, en ik bied aan allen die mij lezen alsook aan hun gezinnen mijn hartelijke en beste wensen aan voor een gezond en voorspoedig nieuwe jaar.

Eugène Moreau

Répondre à cet article