Accueil > Musiciens > Ancien et traduction > ROUSSEAU Patrick

Mr

ROUSSEAU Patrick

Evere

Publié: samedi 13 juin 2009, par Michel Possoz

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

ik ben geboren op 19 februari in Rwanda van Belgische vader en Rwandese moeder.

Nationaliteit : Belg

 Ster : Hoe en waar begon je muziek te spelen ?
Heel juist acht jaar geleden, op de cursus voor trompet van Michel Paré op de Muziekacademie van Evere.

Ster : Hoe en waarom voor de trompet gekozen te hebben,
Toen ik mijn vader hielp tijdens een verhuis vond ik een zeer oude beschadigde trompet waarop hij in de jaren 50-60 gespeeld had. Ik heb ze laten herstellen en zo is alles begonnen.

Ster : Ben je op de academie afgestudeerd of volg je nog cursussen ?
Mijn cursus is zopas volmaakt, 4 jaren notenleer en 8 jaren klassieke trompet.
 
Ster : Bespeel je ook een ander instrument ?
Neen

Ster : Welke is je beroepsactiviteit ?
Ik ben keukenchef in een rusthuis waar 160 personen verblijven, met 70 personeelsleden.

Ster : Sedert wanneer speel je bij ons, en hoe ben je bij ons gekomen ?
Indien ik mij goed herinner, sedert 6 jaren. Walter presenteerde mij aan de chef. Ik beefde zoals een boomblad !

Ster : Je bent de eerste kleurmuzikant in het orkest, heb je op dit vlak problemen gehad ?
Helemaal niet. De ontvangst was zeer sympathiek. De eerste heeft zeldzaam problemen. Het is meer de laatste die ongerust moet zijn (lach).

Ster : Hoe beleefde je het eerste of de eerste concerten ?
Het eerste was om niet te vergeten. Het was op de Grote Markt, met schitterend weer. De plaats was vol met mensen. De mannen droegen een das en een hemd van het leger. Ik was gestresseerd door de microfonen. Ze gingen al mijn valse noten laten horen. En dan kwam de “drache nationale”, een echte zondvloed.

Ster : Hoe leef je met de stress dat onze chef uitstraalt tijdens de laatste herhalingen voor een groot concert ?
Ik vind juist dat de chef op comfortabele wijze zijn taak vervult. Hij kent zijn partituren, wij hebben vertrouwen en hij is vriendelijk. Dit is wel het voornaamste.
Hiervoor dank.

Ster : Zijn er concerten die je meer aanstaan als andere ?
De eindejaarsconcerten die getint zijn met een iets bijzondere sfeer, de Grote Markt, het Josaphatpark en ik ging het Paleis voor Schone Kunsten vergeten.

Ster : Speel je ook bij een andere groep ?
Neen

Ster : Welke muziekstijl hoor je of speel je het liefst ?
Ik heb alle muzieken graag en bijzonder jazzmuziek. Trouwens, ik nodig iedereen uit om naar Belgische jazz te luisteren. Het zijn uitstekende kunstenaars.

Ster : Heb je andere hobbies ?
Reizen, sport, tuinieren.

Ster : Wel bericht zou je willen brengen aan de jongere muzikanten van het orkest ?
Vlieg er in, de jongeren, verlies de moed niet, ik heb jullie dol graag.

Bedankt, Patrick, voor je spontaniteit, je vriendschap, jouw schitterende glimlach et bedankt voor je hulp op woensdagavond, je bent de kampioen met je vriend Dirk om alle pupiters op hun plaats te brengen in een kot dat veel te klein geworden is.
Ook bedankt voor je hulp bij verplaatsingen met de aanhangwagen. Sedert het vertrek van Laurent heb je nooit geaarzeld om Cyriel te helpen bij het laden en het ontladen van het materiaal.
Je bent een te volgen voorbeeld voor onze jonge muzikanten. Aarzel niet om ze te doen helpen en om ze ertoe te brengen met deze tact waarvan jij alleen het geheim bezit.

Répondre à cet article