Accueil > Musiciens > Ancien et traduction > PEPERMANS Christian

Mr

PEPERMANS Christian

Evere

Publié: dimanche 13 septembre 2009, par Michel Possoz

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Ouderdom : 48 jaar

Nationaliteit : Belg

Ster : Welk is je beroepsactiviteit ?
Ik ben trompetter bij het trompetterskorps van de Koninklijke muziekkapel van de Belgische Luchtmacht

Ster : Waar en hoe ben je begonnen muziek te leren en te spelen ?
Ik ben feitelijk begonnen in onze zustermaatschappij “Ste-Cecilia” door mond aan mond reclame voor hun muziekschool.

Ster : Hoelang speel je al in ons midden ? en hoe is dat begonnen ?
Ik ben in het voorjaar van 1979, 30 jaar geleden dus, bij “De Ster” begonnen na een dispuut met het toenmalige bestuur van onze zustermaatschappij, hetgeen inmiddels al lang is bijgelegd. Terloops zou ik dus toch nog even willen aanhalen dat ik nog het voorrecht gehad heb onder de leiding van de heer Pierre Weemaels te mogen musiceren vooraleer onze huidige dirigent, de heer Paul Schoovaerts, de leiding overnam.

Ster : Waar speel je nog ?
Regelmatig steek ik nog een handje toe bij de “V.O.S.” in Beigem ,in Zaventem en bij onze zusterharmonie “De Plezante Wielrijders”.

Ster : Hoe voel je jezelf in ons midden, is dat veel verschillend van Harmonie tot Harmonie ?
Ik heb me lang de jongste zoon van “De Ster” gevoeld daar ik jarenlang het jongste lid ben geweest tussen toch wel veel oudere mensen. Ik meen te weten dat het leeftijdsverschil van 10 jaar tussen de chef en mij ongeveer het kleinste was. Wanneer ik er na 30 jaar nog steeds bij ben hoeft dat zeker geen verder betoog hoe ik mij hier voel. Daar ik me van nature nogal vlug overal thuis voel kan ik het ook goed vinden in de bevriende harmonies. Het omgaan met mensen van elke leeftijd, zoals ik hiervoor zei, heeft me daar zeker bij geholpen.

Ster : Welk zijn de beste herinneringen tot nu toe ?
Eerst en vooral de kwaliteit van de muzikanten en de moeilijkheidsgraad van de muziekwerken toen ik hier aankwam. De enkele mensen die er toen al bij waren en onze chef op de eerste plaats zullen het zeker met me eens zijn dat hier toen werken werden uitgevoerd waar men op andere plaatsen alleen maar van kon dromen ! Muzikanten en muziekwerken komen en gaan, maar het verheugt mij dan ook dat “De Ster” nooit heeft moeten inboeten, noch op de kwaliteit van de muzikanten noch op de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren muziekwerken. Dit resulteerde zowel in het verleden als tot op heden tot zeer geslaagde concerten. Opmerkelijke feiten waren toch : onze eindejaarsconcerten, Grote Markt, P.S.K./P.B.A., V.G.C. Anderlecht en vele andere.
Ten tweede, en hoe kan het ook anders, de beruchte “3de mi-temps”. Welke muzikant van het eerste uur of beter van het eerste jaar “1979” herinnert zich niet de “after-repetities” in de “Communale” en in “Den Terminus” bij Jeanine, niet waar Chef, Gilbert, Pierre en Fernand ?
En daarbij gaan mijn gedachten ook eventjes naar de muzikanten en goeie vrienden die er niet meer zijn. Ik noem ze bewust niet bij naam om er zeker geen enkele te vergeten !

Ster : Hoe beleef je de stress van de chef de laatste weken vooraf een groot concert ?
De laatste weken voor een belangrijk concert stijgt de spanning ten top en weet ik van insiders dat je hem beter met rust laat, dan denk ik meermaals aan die insiders die hem langer dan twee uur per week moeten verdragen !

Ster : Welke muziekstijl luister je het liefst ?
Ik heb geen speciale voorkeur, alles hangt wat af van de stemming waar ik me in voel. Dit kan gaan van klassieke muziek over big band tot Italiaanse hitjes.

Ster : Welk boodschap zou je willen overbrengen naar de jonge muzikanten van het orkest ?
Ik hou er niet te veel van iemand de les te willen spelen maar een goede raad lijkt me toch hen aan te raden zo ver mogelijk te geraken in de muziekacademie ; hoe beter je immers leest, hoe meer plezier je beleeft aan muziek maken, toch zeker in het concertband genre. Vele opgaves komen er immers door niet te kunnen volgen ! EN DAN…Als je dan iets kent of denkt iets te kennen,blijf bescheiden. Weet dat hoe verder je gaat in de muziek er op elke hoek van de straat wel iemand kan staan die beter is dan jij !

Hartelijk dank Pepy voor uw getrouwheid aan ons orkest (maar dan 3O jaar betekend al iets …), voor je sympatie en voor de vriendschap die je hebt jegens onze dirigent. Goede vaart voor de volgende 3O jaar …..

Répondre à cet article