Accueil > Stermania > Le Mot du Président > Voorwoord van de Voorzitter (09/2008)

Voorwoord van de Voorzitter (09/2008)

Publié: mercredi 12 novembre 2008, par Michel Possoz

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Uitzonderlijke zomer 2008 voor onze dierbare Harmonie !
Niet minder dan vijf prestaties die alle een warm applaus ontvingen van verschillende maar altijd even warme publieken.

Op 28 juni en 21 september op het Paduwaplein op aanvraag van de Plaatselijke Vereniging der Handelaars (die ik wil bedanken om ons gekozen te hebben om de muzikale animatie van hun feestelijkheden te verzekeren) om het einde van de herstelwerken van de Leuvensesteenweg te begroeten.

Op 5 juli, in het Sportcomplex, om een vermaaknamiddag te animeren en op te luisteren aangeboden aan de Everse gepensioneerden door de Vereniging « Vrije Tijd van de 3de Leeftijd ».

Op 14 september, met Karine Bosanne en haar pianist, Willy Adams, op de Grote Markt te Brussel, voor een Thé Dansant ingericht door de Muzikale Federatie van het Hoofdstedelijk Gewest van Brussel.
Op 27 september, in ‘s Gravenbrakel, op uitnodiging van de Harmonie St. Joseph.

Dus, een uitzonderlijke zomer, die aan de Chef en aan zijn muzikanten toeliet, eens meer, hun uitgestrekt repertorium aan te bieden, alsook de uitmuntendheid van hun prestaties.

Iedere keer bekwam uw Voorzitter talrijke bewijzen van belangstelling en complimenten. Hij is dus fier en gelukkig deze aan iedere muzikant over te dragen.

Het is aan deze belangstelling te danken dat wij, tijdens onze laatste herhaling in september, opnieuw vier nieuwe jonge muzikanten hebben zien aankomen.

Dit si een goede vooruitzicht voor de toekomst van onze steeds « jonge harmonie » die toekomend jaar haar 130 jaren bestaan zal vieren, alsook de 30 jaren meesterschap van haar CHEF Paul Schoovaerts.
Beste muzikanten, uw roem groeit want U bevindt zich op de goede weg en U bent vooral prachtig gestuurd door uw pedagoog kapelmeester. Ga verder in uw inzet en blijf bescheiden, dit is het beste dat ik U kan toewensen.

Nu moeten jullie nog ons eindejaarsgalaconcert voorbereiden. Ik ben overtuigd dat jullie dat met volle ziel en met al uw talent zult doen.
Het zal inderdaad een uitdaging zijn het optreden van de talentvolle « MEVROUW » Chantal Câlin te begeleiden.

Om zich te versterken zal het mogelijk zijn, voor U zoals voor de lezers van STER MANIA, lekker te komen smullen met onze traditievolle STOEMP A GOGO op 1 november, in het Hoeveke, Van Hammestraat.

Ontvang ondertussen mijn hartelijke groeten.

Eugène Moreau

Répondre à cet article