Accueil > Musiciens > Ancien et traduction > GOFFINET Delphine

Mev

GOFFINET Delphine

Laeken

Publié: mercredi 12 novembre 2008, par Michel Possoz

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

ouderdom : 25 jaar

Nationaliteit : belg

Ster : Waar en hoe heb je geleerd muziek te spelen ?

Ik had een eerste contact met de muziek in het eerste jaar secundair onderwijs, tijdens de muziekles waar wij de beginselen van de blokfluit aanleerden. De les in zich was helemaal niet boeiend (wie zijn blokfluit vergeten had moest doen alsof hij speelde op zijn lat… echt waar !) over de leraar wil ik ook niets zeggen, toch heb ik hierdoor een echte passie voor de muziek ontdekt. De eerste keer dat ik mijn wens uitdrukte om dwarsfluit aan te leren, was het antwoord van mijn ouders « We zullen zien, denk goed na ». Dit was reeds goed nagedacht en het volgende jaar hebben mijn ouders mij ingeschreven bij de academie van de stad Brussel.

Ik volgde er vijf jaren notenleer en de cursus van dwarsfluit tot in juni van dit jaar. Ik heb het geluk gehad een zeer toffe leraar te hebben die me enorm veel geleerd heeft tijdens deze dertien jaren, en waarmee het werkelijk klikte. Nu begin ik een nieuw avontuur en begin met het aanleren van de cello. Dit project ligt mij dicht ten harte sedert geruime tijd. In de komende maanden zal ik zien hetgeen het brengt maar een zaak staat zeker : ik ben zeer gemotiveerd.

Ster : Waarom heb je de dwarsfluit gekozen ?

Voor de keuze van het instrument heb ik niet te lang nagedacht. Daar ik reeds enkele noten op de blokfluit kon spelen, richtte mijn keuze zich op natuurlijke wijze naar de dwarsfluit, en dit heb ik mij nooit beklaagd.

Ster : Spelen je ouders ook muziek of heb je broeders en zusters die op een instrument spelen ?

Mijn grootvader speelde trompet, ook in een harmonie, maar dan was ik nog zeer klein en daaraan hebben ik zeer weinig herinneringen. Daarvan afgezien is er niemand in het gezin die muziek speelt. Dit heeft voor mij de taak niet gemakkelijker gemaakt, mijn naaste familieleden begrepen slecht deze bevlieging voor mijn academiecursussen, ook tijdens mijn studies en wanneer ik begon te werken. Ik denk dat de klink plaats vond wanneer ik bij de Ster gekomen ben. Mijn passie is iets concreets geworden en ik kan het nu delen met mijn familie ter gelegenheid van de concerten.

Ster:Spelt de muziek een grote rol in je leven ?

Ja zeker ! Ik denk dat ik ze niet meer zal kunnen missen. De maanden juli en augustus blijken zeer lang te zijn zonder de repetities. Indien er wel iets is waarmee ik tijdens mijn leven niet zal ophouden, dan is het de muziek. En ik zal er nooit mee stoppen, dit is mijn overtuiging.

Ster : Welk beroep oefen je uit ?

Ik ben industrieel ingenieur in de bouwnijverheid. Sedert juist 4 jaar werk ik in een onderzoekcentrum. Mijn werk bevalt me zeer daar het zeer gevarieerd is. Ook werk ik in een zeer aangename sfeer. En, vooral, ik beschik over voldoende tijd om mijn passie voor de muziek toe te passen, wat vermoedelijk niet mogelijk geweest zou zijn indien ik op een werf had moeten werken…

Ster : Heb je andere hobbies ?

Lectuur en reizen ! Voor wat de reizen betreft, richt ik een kleine oogwenk aan ania, waarmee ik reeds naar Rome, naar Egypte en naar Thailand en weldra naar India gegaan ben. Feitelijk is dat aan de Ster te danken. Want, buiten de kans gekregen te hebben mijn passie uit te oefenen, heeft de harmonie mij de kans gegeven twee zeer goede vriendinnen te ontmoeten !

Ster : Sedert wanneer ben je in ons midden en hoe ben je bij ons aangekomen ?

Sinds nu drie jaar ben ik bij de Ster, dank zij Claudine, die ik door mijn leraar van dwarsfluit heb ontmoet. Daarvoor ben ik haar zeer dankbaar : vooraleer ze te ontmoeten heb ik nooit gedacht dat ik in een harmonie zou spelen.

Ster : Je maakt deel uit van de jongeren van de groep. Hoe voel je jezelf in ons midden ?
Uitstekend goed ! De sfeer is zeer aangenaam en ik ben zeer graag met mensen van iedere ouderdom. Het is een zeer verrijkende ervaring, zowel op menselijk als op muzikaal vlak.

Ster : Hoe heb je de eerste concerten meegemaakt ?

Nooit zal ik mijn eerste concert vergeten. Het was voor de muziekfeesten. Het was zeer warm en ik was juist enkele weken daarvoor bij de Ster gekomen. Ik heb gedaan “alsof” ik speelde tijdens bijna het ganse concert. Ik kende geen enkel der gespeelde stukken en ik was dood van de schrik dat ik een valse noot zou spelen… Sedert dien heeft het zich sterk gewijzigd.

Ster : Is er één of zijn er meerdere concerten die sterker in je geheugen blijven ?

De eindejaarsconcerten, natuurlijk, maar vooral het concert op de Grote Markt. Deze plaats is werkelijk betoverend. Ik vind het fantastisch de mensen van iedere ouderdom te zien die blijven staan om naar ons te luisteren en vooral om onze muziek ten prijs te stellen. Ze zien dansen, een max aan geluk !

Ster : Welk bericht zou je willen toesturen aan de muzikanten van het orkest, jongeren of minderjongeren, en aan de orkestleider ?

Ik zou hun heel eenvoudig « bedankt » willen zeggen. Bedankt aan de muzikanten, bedankt aan de chef voor zijn goed humeur en bedankt aan al de mensen die we nooit op het podium zien maar zonder wie de Ster niet zou bestaan.

Vertaling : Gilbert VdB.

Répondre à cet article