Accueil > Stermania > Le Mot du Président > Voorwoord van de Voorzitter (06/2008)

Voorwoord van de Voorzitter (06/2008)

Publié: jeudi 10 juillet 2008, par Michel Possoz

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

De Feesten van de Muziek, die op 22 juni bij een schitterend weer plaats gevonden hebben, waren een echt succes voor de 4 muziekgroepen die ze geanimeerd hebben.

Succes, omdat het zeer talrijk publiek tot het einde van de laatste uitvoering heeft willen blijven, en die in een algemeen enthousiasme eindigde.

Een dankwoord dus aan de muzikanten van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia, aan de Koninklijke Philharmonie van Jette, aan de dappere muzikanten wielrijders van Evere zonder deze van onze dierbare Koninklijke Harmonie « De Ster » te vergeten.

Dank aan de werkers in de schaduw die met veel moed de logistieke problemen hebben opgelost. En een groot dankwoord aan het publiek dat ons zijn applaus niet gespaard heeft.
Maar, vooral, warme dankwoorden aan onze overheden die ons de eer aandeden door hun aanwezigheid deze demonstratie van muzikale samenwerking onder amateursmaatschappijen te verhogen. Week na week hebben ze, samen en
LIVE, hun concert voorbereid.

In Evere mogen wij blij zijn dat wij over de mogelijkheid kunnen beschikken deze aard van prestaties in te richten. Sedert de laatste wereldoorlog is dit een ononderbroken iets, zoals een rode draad, wat zeg ik ! een kabel dat het gemeentebestuur geplaatst heeft om zijn lokale verenigingen te helpen op het sociaal cultureel en sportief vlak, zonder ze naar het professionalisme te dwingen.

De materiële hulp en de toewijding van het gemeentepersoneel zijn waarschijnlijk een uniek iets in de Brusselse agglomeratie.

Ik vond het goed om dit bij deze gelegenheid te herinneren en om, in uw naam, onze erkentelijkheid aan ons Gemeentebestuur uit te drukken.
Nog eens wil ik aan onze muzikanten zeggen hoe ik over hen fier ben ! Hoe hun regelmatige aanwezigheid op de herhalingen die steeds in een goede sfeer, onder de leiding van een grote Meneer, de Heer Paul Schoovaerts borg staat voor het welslagen.

Ga verder op deze weg die de kameraadschap versterkt en die iedere vorm van discriminering uitschakelt.

“Eendracht maakt Macht” leidt ons land sedert jaren en jaren en de spreuk zegt ons “NEVER CHANGE A WINNING TEAM”.

En de muzikale activiteit ging verder en zal verder gaan. Wanneer jullie deze regels zullen lezen zal de STER nog twee concerten in Evere gegeven hebben, op 28 juni en 5 juli. Dan zal de Harmonie zich enkele weken rust gunnen om iedereen terug te vinden, op zondag 13 september 2008 om 14 uur op de prachtige Grote Markt van Brussel om naar haar te luisteren en op haar muziek te dansen.
Aan allen, een schitterend verlof !
Eugène MOREAU

Répondre à cet article