Accueil > Stermania > Le Mot du Président > Voorwoord van de Voorzitter (09/2007)

Voorwoord van de Voorzitter (09/2007)

Publié: samedi 15 septembre 2007, par Michel Possoz

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Tijdens deze zomertijd werden wij niet vertroeteld.

De povere weeromstandigheden alsook de zwaarmoedige tijd na de verkiezingen waren hiervan de oorzaak.

U vraagt zich vermoedelijk af waarom ik hierover praat ?
Wel, het is omdat, ondanks dit alles, ik met veel genoegen op einde augustus onze muzikanten opnieuw mocht ontmoeten, om het concert in het park Josaphat van 26 augustus jl. op punt te zetten. Dit concert heeft plaats gevonden onder een hartige zon, vóór een talrijk publiek dat met zijn applaus niet gierig is geweest.
En de zon bleef ons vergezellen tijdens de barbecue die deze aangename dag afsloot.

Een groot dankwoord voor de prestatie die in de Aula Toots gegeven werd op 1 september, ter gelegenheid van de Rock en Blues avond die bezorgd werd door Jean Lucas van de VZW “Rock Oasis 5” van Evere.

En tijdens deze maand september betrok zich de Harmonie opnieuw met de animatie, op 9 september, van het JAARLIJKS VOLKSBAL ingericht op de Grote Markt van Brussel, op initiatief van onze Federatie en van de stad Brussel.
Een hartelijk dankwoord aan de Heer Louis AMERIJCKX, Voorzitter van de Federatie, en aan het College van Schepenen van de stad Brussel.
Ook dank aan Mevrouw Karine BOSANNE en haar pianist Willy ADAMS voor haar geprezen prestatie als zangeres en animator.

Op talrijke beurten heeft een uitgebreid en hartelijk publiek de prestatie van het orkest, op meesterlijke wijze door haar Chef, Paul SCHOOVAERTS, gestuurd toegejuicht. Meerdere luisteraars kwamen zich informeren over de condities en de beschikbaarheden van de Harmonie. Dit is een bewijs van de waardering van de kwaliteit van uw muzikale prestaties en dit spreekt mij heel bijzonder aan.

Ik reken dus stellig op jullie allen om deze ontegensprekelijke inspanningen voort te zetten ten einde alle aarden van uitvoeringen die de Muzikale Kunst bezit, te kunnen uitvoeren. Wij weten dit allen, muziek kent geen grenzen en schept een echt klimaat van samenleving.

Beste lezers, bedankt om mijn wens verder te vervullen.

Répondre à cet article