Accueil > Musiciens > Ancien et traduction > POSSOZ Michel

Mr

POSSOZ Michel

Evere

Publié: jeudi 10 janvier 2008, par Leontine Donders

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Ouderdom : 55 jaar

Nationaliteit : Belg

Ster : Waar en hoe kwam je erbij muziek te spelen ?

Michel : Door het zingen heb ik de muziek aangepakt. Eerst thuis, met mijn broers en zusters, in jeugdbewegingen en later in zangkoren en in zangverenigingen en koren. Daarna heb ik notenleer, zang en fagot aangeleerd, tussen mijn 28 en 33 jaar.

Ster : Waarom en hoe heb je fagot gekozen ?

Michel : Ter gelegenheid van de uitvoering van een werk met orkest van Haendel was ik bekoren door de sonoriteit van de fagot die dikwijls de basstemmen van het koor verdubbelt.

Ster : Speel je ook op een ander instrument ?

Michel : Mijn tweede muziekinstrument is de zang. Het is een instrument dat gemakkelijker mee te nemen is als een fagot.

Ster : Welke beroepsactiviteit oefen je uit ?

Michel : Ik ben industrieel ingenieur, gespecialiseerd in controles van industriële processen en het beheer van de informatie.

Ster : Wanneer je meerdere weken in het buitenland verblijft voor jouw beroep, neem je je instrument mee ?

Michel : Een fagot is een groot, breekbaar instrument dat ook niet zo bekend is aan de douanes en ik neem het enkel mee voor reizen die langer als een week duren.

Ster : Men zegt dat muziek geen grenzen kent, beleef je dat zo tijdens de verplaatsingen ?

Michel : Het is niet zo moeilijk muzikantengroepen te vinden die open staan en die bereid zijn om een voorbijkomende muzikant te ontvangen (bedankt zij internet en de openbare sites). Zo doet de Ster ook. Daar muziek dicht bij de ziel ligt, laat het deelnemen aan deze groepen een snel contact toe met de gevoeligheid van de mensen in het bezochte land.

Ster : Heb je er nooit aan gedacht beroepsmuzikant te worden ?

Michel : Ik heb contacten gehad met beroepsorkesten maar ik heb altijd liever de muziek in de amateurssfeer bewaard. Wanneer een herstructurering in mijn beroep plaats vond had een collega ontdekt dat het Amerikaans leger fagotspelers zocht, ook zonder diploma van het conservatorium, en hij had mij deze betrekking aangeboden.

Ster : Sedert wanneer speel je bij ons, en hoe ben je bij ons gekomen ?

Michel : Met de groep speel ik sedert tien jaar. De ontmoeting vond plaats ter gelegenheid van een ontmoeting met muziekgroepen die door de gemeente Evere ingericht was. Op die daf nam ik deel aan een zangkoor die een concert gaf met de Ster. Mijn eerste aanspreekpartner was Fons, die basklarinet speelde en ik vond dat het de goede contactpersoon was.

Ster : Hoe beleef je de stress die onze chef uitstraalt tijdens de laatste herhalingen vóór het eindejaarsconcert ?

Michel : Ik heb een lange ervaring in concerten en dirigenten. Stress is een goede zaak wanneer hij onder controle blijft. Zoals iedereen onder ons wil Paul er het beste uithalen en dit werkt op hem maar ik heb muziekdirigenten gekend die in dit kader veel erger waren. Voor een chef is er met stress een risico dat moeilijk bedwongen kan worden : de versnelling van de tempi en dit vooral tijdens het concert.

Ster : Zijn er concerten die je beter bevallen als andere ?

Michel : Daar ik eclectisch ben hou ik ervan verschillende muziekstijlen te spelen. Wel moet ik zeggen dat de concerten die herinneringen achterlaten door echte muzikale momenten doordrongen zijn. Deze zeldzame momenten wanneer lichaam en geest zich goed voelen en waar genoegentrillingen te voorschijn komen.

Ster : Speel je ook in een andere groep ?

Michel : Ik speel in andere groepen en zing in zangkoren in functie van de aangeboden muziekstukken. Dit laat mij toe in contact te zijn met een breed repertorium. De Ster is de groep die mijn eerste voorkeur is dank zijn goede familiegeest.

Ster : Welke muziekstijl hoor je of speel je het liefst ?

Michel : De muziek die mij het meest aanlokt is die van Haendel die stralend is en één der eersten die werkelijk voor de fagot geschreven werd.

Ster : Je hebt drie charmante dochters. Volgen ze de sporen van hun vader in de muziek ?

Michel : Ze waren alledrie in contact met de muziek maar Aline alleen gaat verder met de viool. De andere richtten hun kunstsmaak naar toneel of schilderkunst.

Ster : Heb je andere hobbies ?

Michel : Ik knutsel graag. Ik ben ook meester compostmaker alsook beheerder van meerdere internet sites.

Ster : Vóór enkele jaren heb je onze droom en die van onze chef verwezenlijkt door het creëren van de internet site van ons orkest. Zouden we geen oproep moten richten aan onze jonge muzikanten om je te helpen bij het sturen ervan ? Wat denk je hiervan ?

Michel : Het is te wensen dat dit zou gebeuren. Hoe meer volk, hoe meer plezier. De jongeren baden in deze internet civilisatie en voor hen is het gemakkelijker als voor andere. Te meer, alle muzikanten beschikken over de kans informatie in deze site te schrijven. De jongeren zullen dus niet alleen zijn.

Ster : Welke mededeling zou je aan de jonge muzikanten van het orkest willen richten ?

Michel : Muziek is een snel communicatiemiddel met het innerlijke van de mens. Muziek in groep is een goede school om de samenwerking en de steun met de zwakkeren te promoveren. Zet je in, en doe de zaken met plezier.

Bedankt, Michel, voor je muzikale toewijding. Bedankt om je kennissen in informatica voor de Ster ter beschikking te stellen. Ik weet dat wij enorm geluk hebben met je toewijding voor de internet site van de Ster. Dit is een enorm werk. Aldus, hello ! De jongeren, als je het er voor voelt…

Répondre à cet article