Accueil > Musiciens > Ancien et traduction > GOUSENBOURGER Jean-François

Mr

GOUSENBOURGER Jean-François

Evere

Publié: samedi 5 janvier 2008, par Michel Possoz

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Ouderdom : 17 jaar bijna 18

Nationaliteit : Belg

Ster : Waar en hoe begon je muziek te spelen ?

J.F : Ik was negen jaar oud wanneer ik met de muziek begonnen ben. Ik begon dus met 9 jaar op de Academie van Evere.

Ster : Hoe heb je de trompet gekozen en wat is je loopbaan sedert je erop speelt ?

J.F : Toen ik klein was ging ik naar de concerten van het Muziek der Gidsen met mijn gezin. Deze concerten hadden als voordeel dat de toegang vrij was en dat de muziek werkelijk tof was. Zelfs vandaag, wanneer er de kans is, ga ik naar deze concerten met mijn familie en met mijn vrienden. Ik weet niet waarom, maar ik werd door de trompet “aangetrokken” (misschien omdat dit instrument mij toeliet mijn broer en mijn zus te ergeren zonder hierdoor opmerkingen te krijgen).
Sedert ik trompet speel is mijn loopbaan niet gekenmerkt door een fabuleus palmares : ik speel in een zangkoor, ik neem deel aan stages met de Corps Musical Nivellois en ik speel natuurlijk in De Ster. Wanneer het mij voorgesteld wordt in groep te spelen ben ik in de meeste gevallen akkoord.

Ster : Spelen je ouders ook muziek of heb je broeders en zusters die ook een instrument bespelen ?

J.F : Nooit nam mijn vader muzieklessen. Misschien één uur gitaar, maar niets meer ! Dit verhinderde hem niet een zangkoor te leiden om op zijn woorden terug te komen.
Mijn moeder speelde dwarsfluit toen zij jong was en heeft de basissen van de gitaar aangeleerd.
Mijn broer speelt klarinet (ik ben aan het zagen opdat hij naar de harmonie zou komen, tevergeefs… voor het ogenblik) en mijn zuster volgde nooit muzieklessen.

Ster : Bekleedt de muziek een grote plaats in jouw leven ?

J.F : De muziek bekleedt een grote plaats in mijn
leven, het is één onder mijn meest geprezen tijdverdrijven. Zoals ik het gezegd heb, ik oefen muziek sedert negen jaren en dit zal niet dadelijk ophouden.
Sedert ongeveer twee jaar speel ik slagwerk. Ik leerde de basiskennissen met een vriend die nooit een slagwerkcursus op de academie volgde en ik verbeter mij trapsgewijze om steeds beter te spelen. Nu kan ik mijn plan trekken. Mijn zus leerde slagwerk op dezelfde manier als ik.
En voor wat mijn projecten aangaat zal ik over veel geld moeten beschikken (schiet in uw portefeuille !). Ik zou graag saxofoon beginnen, doedelzak en nog andere… Maar het zal niet voor dadelijk zijn want het kost geld en tijd voor een student…

Ster : Welke studies volg je ?

J.F : Ik leer in het Sint Michielscollege in Etterbeek en ben ik een wetenschappelijke optie (7 uren wetenschappen per week en 6 uren wiskunde). Om op de vraag te antwoorden : ik weet nog niet welke studies ik in de toekomst zal ondernemen.

Ster : Welk beroep zou je willen uitoefenen, weet je dat reeds ?

J.F : Zoals ik het zopas gezegd heb, dat weet ik nog niet. Een zaak is echter zeker : het zal een wetenschappelijke optie zijn !

Ster : Heb je andere hobbies ?

J.F : Ja, natuurlijk ! Ik doe graag sport. Ik doe beklimming op school buitenschools. In het college is er een zaal en, één keer par maand, gaan wij nar verschillende zalen in Brussel. Van tijd tot tijd ga ik beklimmingen doen met vrienden (maar dan buiten de school).
Buitenschools doe ik ook schermen en alle dagen ga ik fietsen (om mij naar school te begeven, naar de academie, etc.).

Ster : Sedert hoe lang ben je in ons midden en hoe ben je bij ons geland ?

J.F : In ben sedert bijna één jaar bij de Ster. Ik weet niet meer precies wanneer ik aangekomen ben maar ik was bij het laatste Kerstconcert aanwezig.
Reeds sedert enkele maanden (of jaren) wilde ik komen maar nooit was ik komen zien hoe de herhalingen gebeurden. En dan, op een zekere dag, heb ik met Simon (die ook bij de harmonie is) afgestemd, en wij zijn gekomen om de stukken te spelen die wij kenden.

Ster : Je bent één onder de jongsten van de groep, hoe voel je jezelf in ons midden ?

J.F : In de groep voel ik mij zeer gelukkig ! Reeds op de eerste dag voelde ik mij ontvangen en door alle muzikanten ondersteund. Ik kende reeds enkele muzikanten waaronder Patrick en Walter dank zij de academie, Simon natuurlijk ook, en Michel Possoz die in mijn buurt woont. Nu ken ik veel meer mensen (gelukkig !!!).

Ster : Hoe beleefde je de eerste concerten ?

J.F : Die beleefde ik zeer goed ! Ik vroeg mij af hoe ze gingen doorgaan maar ik heb opgemerkt dat alles gebeurde zoals tijdens de slotconcerten van mijn stages, in een gelaten sfeer !

Ster : Is er een concert of meerdere die in je geheugen blijven ?

J.F : Ik denk dat alle concerten verdienen in het geheugen te blijven ! Ze hebben alle een verschillende plezierige of indrukwekkende toets ! Maar indien ik er twee moet uithalen zouden het (voor het ogenblik) het Kerstconcert met Sandra Kim en het concert op de Grote Markt zijn.

Ster : Welk bericht zou je aan de muzikanten van het orkest en aan de chef willen overdragen ?

J.F : Bedankt mij ontvangen te hebben. Ik meen dat dit het belangrijkste te zeggen is !

Répondre à cet article