Accueil > Musiciens > Ancien et traduction > GROUTARS Olivier

Mr

GROUTARS Olivier

Voorst

Publié: lundi 26 mars 2007, par Michel Possoz

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Ik ben te Brussel geboren. Ik ben 14 jaar oud en heb die broers. Ik woon in Brussel, in Vorst. En ik ben Belg.

Ster : Waar en hoe heb je muziek geleerd ?

Ik begon met muziek te spelen wanneer ik zeven jaar oud was in 1999. Ik ving aan bij de Muziekacademie van Vorst in het 1ste jaar notenleer.

Ster : Hoe kwam het dat je voor de trompet koos, welk ik je loopbaan sedert je ze speelt ?

Ik was slechts twee jaar oud en ik vroeg telkens een trompet als geschenk te krijgen. Op de lange duur hebben mijn ouders mij dan toch ingeschreven op een cursus van echte trompet ! Ik speel sedert ik 8 jaar oud was. Ik speelde vier jaar lang piano. Ik was lid van het zangkoor van het Sint Pieterscollege in Ukkel. Ik speel in het “Ensemble de trompettes de Bruxelles. Ik speel ook nog in een andere harmonie "La Royale Fanfare De St Cécile de Braine Le Château ". Nu bevind ik mij in Overgang 3 notenleer op de Academie van Ukkel en ik speel in haar prachtig instrumentaal ensemble. Ik zou verder muziekstudies willen maken op het Conservatorium.

Ster : Spelen je ouders ook muziek of heb je broeders en zusters die ook op een instrument spelen ?

Mijn ouders spelen niet op een instrument maar ze zijn mijn supporters. Ik heb twee broers die spelen, de ene saxofoon en de andere ook trompet en ook nog piano en slagwerk. Ik speel ook graag met mijn jongere broer, thuis is er heel wat stemming !

Ster : Speelt de muziek een grote rol in je leven ?

Ja, ik hou van muziek in alle genres. Ik heb mogen deel uitmaken van een stage bij het leger tijdens het laatste groot verlof en ik had de eer op 21 juli te mogen defileren. Ik heb mogen spelen voor Zijne Majesteit Prins Laurent en de Minister van Verdediging op de Marinedag in Oostende. Ik heb reeds mogen deelnemen aan talrijke concerten met het trompettenensemble of met het zangkoor in België zoals in Canada, in de Verenigde Staten, in Denemarken, in Ierland en in Finland. Om toch ook iets anders te doen als muziek maak ik ook van een scouttroep.

Ster : Welke studies volg je ?

Ik ben in 3de algemeen, in de opties wetenschappen en talen.

Ster : Welk beroep zou je later willen uitoefenen, weet je dat reeds ?

Graag zou ik beroepsmuzikant worden. Deze loopbaan trekt mij aan. Muziek is mijn leven.

Ster : Heb je andere hobbies ?

Ik ga naar de scouts en ik was zanger bij het zangkoor van het Sint Pieterscollege.

Ster : Sedert wanneer ben je in ons midden en hoe ben je hierin gekomen ?

Ik ben bij de harmonie DE STER sedert september 2006. Dank zij Danièle Stassene zijn wij naar talrijke concerten gaan luisteren en daardoor werd ik door de harmonie bekoren geweest.
Mijn mening is dat, om een echte muzikant te zijn, men zich voor alle muzieksoorten en hun rijkheden moet interesseren. Alles interesseert mij, daardoor bekom ik telkens nieuwe reflexen.

Ster : Met Julien ben je een onder de jongsten in de groep, hoe voel je jezelf in ons midden ?

In de groep voelde ik mij aanvaard en zelfs herkend. Ik stel het ten prijs in de groep te zijn, ik vind dat het een gevarieerd repertorium speelt. Daarbij leer ik nog een beetje Nederlands en ik men mij daarbij nog vermaken (de muzikanten zouden meer Nederlands moeten spreken). Ik waardeer de manier waarop de chef dirigeert en de verschillende moeilijkheden oplost. Ik heb in het bijzonder het snel lezen der muziek en de snelheid waarop wij werken graag. Men heeft geen tijd om zich te vervelen. Men ziet de tijd niet voorbij gaan.

Ster : Hoe heb je de eerste concerten beleefd ?

Mijn eerste concert met de harmonie was dat met Sandra Kim. De organisatie was super en het viel me echt mee. Het was super.

Ster : Wat zou je aan de muzikanten van het orkest of aan de orkestleider willen zeggen ?

Kom op ! Laat ons spelen en “wat er ook kan gebeuren, spelen !” zou mijn trompetleraar, de heer Lambert (die ik hier wil bedanken, zou zeggen. Wat ik wel tof vind, dat is de stemming, de ontmoetingen. Vooral, eens te meer stel ik vast dat de muziek iedereen akkoord zet ! Dank aan alle muzikanten, aan de chef, aan de Voorzitter alsook aan allen die voor de harmonie ijveren. Vive De Ster ! Leve De Ster.

Voir en ligne : : Olivier GROUTARS

Répondre à cet article